Kadoe

De Kadoe is een enthousiaste groep verkozen vrijwilligers die samen met de beroepskrachten een meerwaarde wilt bieden voor de vrijwilligers en vakantiegasten van Kazou Limburg. Als luisterend en verbindend platform zijn we fysiek en ondersteunend aanwezig in de werking en vertalen we klanken in concrete plannen. Door te prikkelen en engageren blijft Kazou in beweging!

De Kadoe komt maandelijks samen en geeft advies over de werking van Kazou Limburg (vakanties, jaarwerking, vorming, beleidswerking). Die werking wordt voortdurend getoetst aan de visie van Kazou en aan de leefwereld van de jongeren in het algemeen. Het advies wordt verstrekt aan de dienst van Kazou Limburg. Er worden geen persoonsgebonden kwesties besproken.

De Kadoe van Kazou Limburg is sinds 2018 samengesteld uit 14 vrijwilligers en de educatief medewerkers. Elk Kadoelid wordt verkozen tijdens de jaarlijkse verkiezingsperiode eind augustus en heeft een mandaat van 2 jaar.

Als je het beleid van kortbij wil volgen, kan je de verslagen van de Kadoe raadplegen in de downloadzone van deze website. Daarnaast ben je ook steeds welkom langskomen op een van de vergaderingen.

Wil jij langskomen op een vergadering? Heb jij ideeën of opmerkingen over Kazou? Of heb je vragen omtrent de verkiezingsprocedure? Aarzel niet om ons een mailtje te sturen!
De voorzitters van de Kadoe kan je bereiken via voorzitters@kazoulimburg.be
Je kan de Kadoeleden bereiken via kadoe@kazoulimburg.be


Wie zit er in de Kadoe?
Isaac Meers
Voorzitter

Michiel Ooms
Voorzitter

Christiaan Baens
Gunther Claes
Seppe Ceunen
Eveline Kerkhofs
Jana Lambrigts
Wouter Marynissen
Eva Mertens
Anne Meyers
Martijn Rymen
Els Sempels
Ian Valkenborgh
Heleen Vandervelden
Raf Decabooter
Diensthoofd

Emilie Pieters
(Beleids-)Educatief medewerker

Leen Willems
Educatief medewerker

Stephanie Willems
Educatief medewerker

Thomas van Houtte
Educatief medewerker


Michiel, Raf en Seppe vertegenwoordigen de Limburgse stem op de Nationale Raad. Michiel zetelt daarlangs ook in de Raad van Bestuur van Kazou.
Anne, Gunther, Michiel, Isaac, Raf en Emilie bereiden de maandelijkse vergadering voor op de denkgroep.
Wouter en Els brengen het Kadoe-nieuws naar de vrijwilligers als communicatieverantwoordelijken.

Lid door hun functie binnen CM, maar meestal niet aanwezig op een Kadoe:
 • Lize Smets (Educatief medewerker Kazou Nationaal - opvolging Limburg)
 • Lizy Cosemans (Algemeen directeur CM Limburg)
 • Alex Cox (Directeur welzijn CM Limburg)

 • Wil je graag je stem laten horen bij één of meerdere besprekingspunten van de Kadoe? Aarzel dan niet om langs te komen op een Kadoe-vergadering. Kondig wel je komst even aan via kadoe@kazoulimburg.be.

  Denkgroep

  De denkgroep is samengesteld uit 4 vrijwilligers (voorzitter, ondervoorzitter en 2 denkgroeplen), het diensthoofd en 1 eductief medewerker.

  De denkgroep komt minstens 1x per maand samen om de agenda van de eerstvolgende Kadoe samen te stellen. Dit gebeurt idealiter 2 weken voor de Kadoe.
  Voorstellen, die intern of extern naar boven komen worden samen met de betrokkenen besproken en voorbereid.

  Wie zit er in de denkgroep?

 • Isaac Meers (Voorzitter)
 • Michiel Ooms (Voorzitter)
 • Gunther Claes (Denkgroeplid)
 • Anne Meyers (Denkgroeplid)

 • Emilie Pieters (Educatief medewerker)
 • Raf Decabooter (Diensthoofd)
 • Vormingsdenkgroep

  2 keer per jaar worden de cursusleiders uitgenodigd op de denkgroep.
  Deze denkgroep gaat vooral over vormingsthema's. Hier worden dan ook de vormingslijnen uitgezet, de doelstellingen per cursus onder handen genomen en wordt gekeken naar de praktische werking van de cursussen.
  De uitgebreide denkgroep vindt plaats na Moni Xpress en na Basiscursus (in November en in maart/april).

  Wie zit er in de uitgebreide denkgroep?

 • Isaac Meers (Voorzitter)
 • Michiel Ooms (Voorzitter)
 • Gunther Claes (Denkgroeplid)
 • Anne Meyers (Denkgroeplid)

 • Sanne Swijsen (CUL Moni Xpress)
 • *** (CUL Weekend VV's)
 • Robin Declerq (CUL basiscursus)
 • Roland Wijnen (CUL basiscursus)

 • Emilie Pieters (Educatief medewerker)
 • Raf Decabooter (Diensthoofd)