Kazou is ravotten, je amseren, knotsgekke spelletjes bedenken, hier en daar een vorming meepikken, interessante mensen van alle uithoeken van het land ontmoeten,… Kortom, je creativiteit en enthousiasme de vrije loop laten en massa’s ervaring opdoen. Kinderen en jongeren op een gezonde en groepsbevroderende manier de vakantie van hun leven bezorgen: daar gaat het om.

Maar Kazou is veel meer dan een gewone jeugddienst. Op vakantie, vorming of in de jaarwerking voel je waar we samen voor staan. Deze eigenheid van onze geweldige organisatie steunt op 5 pijlers: in groep, groei, solidariteit, respect en zinspelend. We brengen deze buiten onder de noemer “The big 5”.

The big 5 bestaat uit 5 dieren: de buffel, de neushoon, de olifant, de leeuw en de luipaard. De eigenschappen van deze dieren sluiten nauw aan waar Kazou voor wilt staan. Zowel vakantiegangers als vrijwilligers in de vakantie-, vormings- en jaarwerking worden uitgedaagd deze big 5 te spotten. Een safari is toch ook pas geslaagd als je de big 5 hebt gespot?

In groep

Samen ben je nooit alleen
We vertrekken in elk onderdeel van onze werking vanuit de groep. Voor Kazou heeft spelen, leven, werken,… in groep een meerwaarde, een positieve invloed op iedereen die er deel van uitmaakt.

Als groep zijn we voortdurend in beweging. Hierbij kiezen we bewust voor inspraak en participatie. We streven naar een betrokkenheid op maat waarbij kinderen en jongeren elk hun steentje bijdragen tot de groep. Er is ruimte voor ieders mening.

x Binnen het groepsgebeuren hebben we ook aandacht voor voldoende persoonlijke vrijheid en krijgen kinderen en jongeren de kans om eigen keuzes te maken.

We staan open voor alle jongeren en willen dat iedereen zich in de groep goed in zijn vel voelt. Hierbij gaan we uit van de eigenheid van iedereen en aanvaarden we ieders sterktes en zwaktes. Op deze manier betekent samen-zijn een verrijking voor de hele organisatie.

We bieden kinderen en jongeren kansen om zich te ontplooien in het samenleven met een diverse groep, te experimenteren met sociale rollen, samen te werken aan een geslaagd Kazou-initiatief.

Groei

Kansen geven, krijgen en nemen
Kazou is een plaats waar jongeren gesteund worden in de stappen die ze ondernemen om zich verder te ontwikkelen, waar de nadruk ligt op het zelf doen, het ondervinden en het uitwisselen. We zijn er van overtuigd dat je optimaal groeit door deel uit te maken van een groep waarin je je goed voelt.

Maar bij Kazou leren jongeren ook met vallen en opstaan, mogen ze met hun hoofd tegen de muur lopen en krijgen ze kansen om te groeien. Als Kazou’er sta je hier zelf voor open en geef je ook anderen alle groeikansen.

We werken aan een beweging waarin jongeren diverse engagementen en tal van verantwoordelijkheden kunnen opnemen. We gaan samen op zoek naar de juiste plek voor iedereen.

Respect

In vertrouwen samenleven
We hebben respect voor alles en iedereen: voor de bomen in het bos, voor de bal waarmee we spelen, voor de spaghetti op ons bord, voor alle mensen die we tegenkomen op ons pad,…

Zowel binnen Kazou als daarbuiten leggen we een basishouding aan de dag van openheid, vertrouwen en eerlijkheid. We streven naar gelijkwaardigheid, ongeacht wie je bent of wat je doet.

We redeneren steeds in het belang van de deelnemers, want zij staan op onze initiatieven centraal. Begeleiden, zowel van monitoren als van vakantiegangers, is kinderen en jongeren onvoorwaardelijk accepteren zoals ze zijn, respectvol met hen omgaan en er van overtuigd zijn dat elk kind of elke jongere van goede wil is. Zo willen we aandacht hebben voor iedereen, een voorbeeld zijn, aanmoedigen, luisteren, enthousiasmeren, onszelf geven voor anderen.

Kinderen en jongeren die met Kazou op vakantie gaan, worden uitgedaagd om zorgzaam met elkaar om te gaan. Samen spelen doet samen leven.

Zinspelend

Er zin in hebben, er zin aan geven!
We vliegen er in! Met een grote dosis optimisme en steeds vertrekkend vanuit een positieve ingesteldheid, maken en beleven we vakantie op een creatieve en geanimeerde manier. Hierbij zoeken we een samenspel van uitdaging en eenvoud. Het is samen plezier maken, genieten en ontspannen.

Daarnaast zoeken we ook naar dat ietsje meer. We willen een meerwaarde bieden vanuit de christelijke inspiratie. Op onze initiatieven maken we bewust tijd voor zingeving op een frisse, creatieve en leuke manier. Het beleven, het ervaren, de verbondenheid staan centraal. Vanuit de christelijke inspiratie hebben we respect voor andere geloofsovertuigingen en vormen van zingeving.

Zin geven kan op zeer specifieke momenten en kan ook heel spontaan. Ravotten en plots stil vallen, genieten van de natuur, een schouderklopje, een knipoog, een troostend woord,… Maar ook samen je grenzen verleggen, eerlijk spelen, kunnen relativeren, aandacht hebben voor iedereen,…

Solidariteit

Er zijn voor elkaar
Spelenderwijs zet Kazou jongeren aan om mee te investeren in de andere, een uitdaging te vinden om als groep verder te gaan, voor elkaar in de bres te springen, ieders inbreng te waarderen, te leren omgaan met diversiteit,… om zo mee te werken aan een samenleving waar iedereen zich thuis voelt.

Solidariteit betekent zorgen voor elkaar. We slaan de handen in elkaar om vakantie mogelijk te maken voor iedereen. Zo werken we drempels weg waardoor we jongeren, ook zij die het moeilijk hebben, een gezonde en actieve tijd doen beleven binnen Kazou.

Kazou wil geen eiland zijn. Met open vizier kijken we samen naar de uitdagingen die de wereld nog in petto heeft. We treden actief naar buiten en maken deel uit van de ruimere samenleving.