Responsive image

Raf Decabooter

Diensthoofd
Tel.: 011 280 226
E-mail: Raf.Decabooter@kazou.be

Coördinatie

 • Personeelsbeleid
 • Beleidswerking Kazou Limburg
 • Externe communicatie
 • Financieel beheer
 • Jaarplanning
 • Vakantieplanning
 • Eindredactie vakantiebrochure

Vertegenwoordiging

 • Algemene vergadering CM Limburg
 • Nationale raad Kazou
 • Algemene vergadering Kazou
 • Diensthoofdenvergaderingen
 • BAL Diensthoofden
 • Kaderoverleg

Responsive image

Stephanie Willems

Educatief medewerker
Tel.: 011 280 227
E-mail: Stephanie.Willems@kazou.be

Opvolging TP's en instructeurs

Opvolging leeftijdsclusters

 • 15-16 en 17-18 jarigen

Project- en werkgroepen

 • WG Zou-Kafé
 • WG TP

Vorming

 • Basiscursus
 • Katapult

Evenementen

 • TP Startmoment
 • TIS-dag
Responsive image

Leen Willems

Educatief medewerker
Tel.: 011 280 256
E-mail: Leen.Willems@kazou.be

Opvolging JOMBA

Opvolging leeftijdsclusters

 • 13-14 jarigen
 • JOMBA (Integratie, fysiek, auti & bedplas)

Project- en werkgroepen

 • WG Jomba
 • WG Kazourama

Vorming

 • Moni Xpress
 • Katapult

Evenementen

 • Kaboom
 • Project M

K@mail

Responsive image

Thomas van Houtte

Educatief medewerker
Tel.: 011 280 257
E-mail: Thomas.Vanhoutte@kazou.be

Opvolging monitoren

 • Moniverdeling en zoektocht
 • Attestering en trajectboekjes

Opvolging leeftijdsclusters

 • 7-8 en 9-10 jarigen

Project- en werkgroepen

 • WG TKF
 • WG Webteam
 • PG Coaching

Vorming

 • Basiscursus
 • Katapult

Evenementen

 • TKF
 • Info-ontmoetingen

Kelder

Responsive image

Emilie Pieters

Educatief medewerker
Tel.: 011 280 224
E-mail: Emilie.Pieters@kazou.be

Opvolging VV's

Opvolging leeftijdsclusters

 • 11-12 jarigen
 • JOMBA (Verstandelijk)

Project- en werkgroepen

 • WG Polsslag
 • WG Dans
 • PG Vakantiecreatie

Vorming

 • Weekend VV's
 • Katapult

Beleid

 • Kadoe
 • Denkgroep
Responsive image

Benny Hurkmans

Administratief medewerker
Tel.: 011 280 229
E-mail: Benny.Hurkmans@cm.be

Coördinatie

 • Inschrijvingen jeugdvakanties
 • Modulas

Administratie

 • Jeugdvakanties
 • Jomba

Opvolging

 • Inschrijvingen socio-culturele activiteiten+vorming
 • Medische gegevens en diëten
 • Verpleegkundigen
 • Promotie-acties
 • Stuurgroep communicatie
Responsive image

Debby Vanbuel

Administratief medewerker
Tel.: 011 280 225
E-mail: Debby.Vanbuel@cm.be

Coördinatie

 • Boekhouding
 • Financiële werking jeugdvakanties
 • Verwerking reisonkosten vv's en moni's
 • onkosten jaarwerking

Administratie

 • Facturatie vakantiecentra
 • Berekening voorschotten vv's
 • Samenstellen en verwerken kasstaten

Opvolging

 • Inschrijvingen socio-culturele activiteiten+vorming